Dopad životního stylu na zdraví

7. 10. 2020

Dopad životního stylu na zdraví

Věděli jste, že váš životní styl může mít i dopad na vaše zdraví?

Životní styl je způsob žití používaný lidmi, skupinami a národy a je formován v konkrétních geografických, ekonomických, politických, kulturních a náboženských textech. Životní styl se odkazuje na charakteristiky obyvatel regionu v určitém čase a místě. Zahrnuje každodenní chování a funkce jednotlivců v práci, při aktivitách, zábavě a stravování.

V posledních letech se čím dál více vědců zabývá životním stylem jedinců jakožto důležitým faktorem zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace až 60 % faktorů životního stylu souvisí s individuálním zdravím a kvalitou života jedince. Miliony lidí vede nezdravý životní styl, a proto se potkávají s různými onemocněními, postiženími nebo dokonce smrtí. Nezdravý životní styl může souviset s onemocněními jako jsou: metabolické problémy, problémy s klouby a kostmi, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, nadváha, atd..

V dnešní době je velkým nešvarem podvýživa, nezdravá strava, kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, stres atd..

Podle stávajících studií lze říci, že životní styl má významný vliv na fyzické a duševní zdraví člověka.

Jaký druh životního stylu může ovlivnit vaše zdraví?

1) Dieta a index tělesné hmotnosti (BMI): Strava je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naše zdraví. Špatná strava a její důsledky jako je obezita, jsou v dnešní společnosti běžným zdravotním problémem.

2) Cvičení: Pravidelné cvičení je považováno jako jeden z „léku“ pro udržení dobrého zdraví.

3) Spánek: Jedním z nejdůležitějších faktorů pevného zdraví je kvalitní spánek.

4) Sexuální život: I sexuální život má vliv na vaše zdraví, proto je dobré udržovat ho na normální hladině.

5) Zneužívání návykových látek: Závislosti, jako je kouření, pití alkoholu a časté braní léků, které nepotřebujeme, velice negativně ovlivňují naše zdraví.

6) Stres: Stres je jedním z největších spouštěčů různých onemocnění.

 

Jediné co Vám tedy můžeme doporučit, je být v dušení i fyzické pohodě, i když je to v této době někdy nadlidský výkon. 

 

lifestyle