Obezita

15. 4. 2021

Obezita

Víte jak poznat obezitu?

V České republice trpí obezitou až 30 % obyvatel. Jsou dvě příčiny vzniku obezity, a to genetický nebo behaviorální. Protože se ale genetická složka podmiňující sklony k obezitě v populaci nijak nemění, je veškerý nárůst obézních obyvatel přisuzován jejich životnímu stylu – nízká fyzická aktivita, vysokoenergetická strava, špatné složení složek potravy, chronický stres aj.

obezita

Porucha lipogeneze (tvorba tuků – „ukládání energie do zásob“)

Při lipogenezi dochází ke zvýšenému příjmu triacylglycerolů („jednoduché tuky“) z krve do tukových buněk (adipocytů) díky aktivaci lipoproteinové lipázy (LPL) inzulinem, kortikoidy, pohlavními hormony.

Porucha lipolýzy („štěpení tuků“)

Při lypolýze dochází ke štěpení triacylgylcerolů v adipocytech hormon-senzitivní lipázou (HSL), kterou aktivují katecholaminy a somatotropní hormony (STH).

Hormony tukové tkáně

Dle vztahu se hormony tukové tkáně dělí na:

  • zvyšující inzulinorezistenci – TNF (tumor necrosis factor) a resistin
  • snižující inzulinorezistenci – adiponektin a leptin

Dále kromě výše uvedených hormonů se mohou uplatňovat i hormony, které působí na různá nervová centra např. orexin.

Obezitu může doprovázet i tzv. Reavenův syndrom, kdy dochází k tzv. abdominální obezitě.

Při správné výživě člověka je velice důležitý energetický příjem.

Energetická hodnota pro sacharidy je 17 kJ/g, pro bílkoviny je 17 kJ/g a pro tuky je 38 kJ/g.

Obezita vzniká při nerovnováze mezi příjmem energie (zvýšení příjem tuků) a výdejem energie (snížená tělesná aktivita).

Jsou možné tři typy výdeje energie:

1) klidový – samotný bazální metabolismu

2) postprandialní – po jídle

3) pohybová energie

Příčiny obezity:

-          preference tuků a sladkého v jídelníčku jedince

-          snížení pohybové aktivity

-          aktivita hormonu LPL (lipoprotein lipáza) a HSL (hormon-senzitivní lipáza)

-          „nastavení“ hypotalamických center hladu a sytosti tzv. Prader-Williho syndrom

-          onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

-          užívání kortikoidů, thyreostatik, aj.

Komplikace spojené s obezitou:

-          kardiovaskulární choroby – hypertenze, arytmie, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, aj.

-          respirační choroby – hypoventilace u Pickwickova syndromu, syndrom spánkové apnoe

-          artróza

-          kožní choroby – mykózy, ekzémy, celulitida, hirsutismus

-          psychosociální poruchy

-          hormonální poruchy – častá infertilita (žena není schopná donosit životaschopné dítě)

-          zvýšený výskyt nádorů – gastrointestinální trakt, urogenitální

Typy obezity:

1. androidní (viscerální, abdominální, centripetální) – vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a metabolických komplikací, vyskytuje se převážně u mužů

2. gynoidní (obezita „typ hruška“) – tuky mají tendenci se ukládat do oblasti stehen a hýždí, vyskytuje se převážně u žen